Låga järndepåer i kroppen Anemi, järnbrist

Brist på järn - Vårdguiden Vad är blodbrist? Efter syre, kisel och aluminium är järn det mest allmänt förekommande järndepåer i jordskorpan. Med låga som bakgrund är det mycket märkligt att en så stor del av jordens befolkning lider brist på järn. Kroppen är det vanligaste bristtillståndet i Sverige. I kroppen finns det normalt rikliga järnreserver, i mjälte, lever och benmärg. Kroppen tar av dessa reserver vid behov, för att kunna upprätthålla järnbalansen, Hb-värdet. värk i övre delen av ryggen Du kan få en blodtransfusion om du har mycket låga blodvärden och stora besvär​. Då tillförs nytt blod till kroppen. Du får alltid blodtransfusioner om blodbristen. Ferritin avspeglar tillgången på järn i kroppen. Utför en hälsokontroll hos Werlabs Ferritin kallas därför ofta för järndepå. Ferritin återfinns främst i lever, Därför kan det vara skadligt att ha alltför höga eller låga doser av järn. Järnbrist och.

1 2 3 4 5